Kā mēs nodrošinām kvalitāti?

Kvalitāte ir mūsu veiksmīga biznesa garantētājs

Kvalitātes deklarācija

Kvalitāte ir mūsu veiksmīga biznesa garants, tāpēc mēs pastāvīgi investējam iekārtu modernizēšanā, darbinieku apmācībā un darba apstākļu uzlabošanā. Mēs cenšamies optimizēt uzņēmuma iekšējos procesus, esam izveidojuši iekšējo procesu karti, kas palīdz koordinēt mūsu darbinieku rīcību, konkretizēt un saformēt noteiktas procedūras. 

Ražošanas laikā vadāmies pēc kvalitātes vadības standarta ISO 9001, kā arī LEAN ražošanas procesa optimizācijas sistēmas. Tas palīdz sistematizēt ražošanas plānošanu, izejvielu, materiālu, pusfabrikātu un gatavo izstrādājumu uzskaiti, lai mēs varētu strādāt elastīgāk un ātrāk.

Mēs esam videi draudzīgi reklāmas speciālisti - vadāmies pēc vides standarta ISO 14001, lai samazinātu atkritumu apglabāšanu un piemērotu enerģijas taupīšanas tehnoloģijas. Uzņēmumā arī tika veikts sociālais audits - darbinieku sociālo apstākļu, motivācijas un darba drošības analīze.

Standarti, sistēmas, sertifikāti:

  • Kvalitātes vadības standarts ISO 9001;
  • Vides standarts ISO 14001; 
  • Lean sistēmas ieviešana ražošanas procesa efektivitātei;
  • Gazelė 2013 sertifikāts.