Reklāmas uzstādīšana

Mūsu uzdevums ir pārliecināties, ka jūsu reklāma ir izveidota bez pārmetumiem

Idejas tiek pārvērstas realitātē

Reklāmas uzstādīšana ir vissvarīgākais posms, jo mēs pēc darba pabeigšanas varam redzēt iepriekšējo posmu rezultātu paredzētajā reklāmas vietā, apkārtējā vidē.

Mūsu komanda - kvalificēti, pieredzējuši speciālisti sarežģītu reklāmu uzstādīšanā, kuri profesionāli izmanto speciālu tehniku un kuri augstumā nesastingst no bailēm. Mēs sniedzam garantiju visiem darbiem un produktiem.

Sniedzami uzstādīšanas pakalpojumi:

  • Reklāmas uzstādīšanas atļauju saskaņošana ar pašvaldību
  • Visu reklāmas produktu (gaismas kastu, apjomīgas reklāmas, vairogu, stendu utt.) uzstādīšana un demontāža 
  • Sarežģītu konstrukciju piestiprināšana lielā augstumā
  • Izstāžu stendu dizains
  • Plēvju, uzlīmju līmēšana uz statīviem vai automašīnām
  • Uzstādīšanas darbu veikšana visās Eiropas Savienības un Šengenas valstīs